There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Checklista demens - - Svenskt Demenscentrum

Checklista demens

Checklista demens är ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna och utveckla den personcentrerade omvårdnaden. Checklistan finns i fyra varianter: hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och biståndshandläggare. Samtliga kan laddas ned gratis nedan.

Checklista demens är ett formulär med frågor uppdelade på olika teman. Frågeformuläret tas upp i arbetgruppen och besvaras för varje vårdtagare. De ifyllda formulären kan sedan föras in i den befintliga dokumentationen men ersätter inte denna. Genom att diskutera och analysera svaren kan även lärande och teamarbete stärkas på arbetsplatsen.

CheckOmslag Checklista hemtjänstlista demens Hemtjänst
(pdf, 14 sid)

Vägledning • Hemtjänst (pdf, 6 sid)

 

  
 

Omslag Checklista Särskilt boende

Checklista demens Särskilt boende
(pdf, 14 sid)

Vägledning • Särskilt boende (pdf, 6 sid)

 

 

 

Omslag Checklista dagverksamhet Checklista demens Dagverksamhet (pdf, sid 12)

Vägledning • Dagverksamhet (pdf, 6 sid) 

 

 

 

 

Checklista demens Biståndshandläggare (pdf, sid 10)

Vägledning • Biståndshandläggare (pdf, 6 sid) 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2019 - 09:38 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår